Wie doet wat in onze praktijk?

Huisartsen

Onze huisartsen

Het spreekuur van de huisarts wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Het kan zijn dat u niet bij u eigen huisarts op het spreekuur gepland kunt worden maar bij een van de andere huisartsen.We streven erna u zoveel mogelijk voor een zelfde klacht bij dezelfde huisarts te plannen. Zo kan de arts goed volgen hoe het met u en uw klachten gaat. 

Meer tijd nodig?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Verpleegkundig Specialist(VS) en Physician Assistant(PA)

Onze Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistant

Een VS/PA heeft een aanvullende HBO opleiding gevolgd en beschikt over brede medische kennis en vaardigheden.  De VS/PA kan en mag zelfstandig patiënten onderzoeken, de diagnose stellen, behandelen en begeleiden. De werkzaamheden van een VS/PA lopen uiteen van eenvoudige basiszorg tot medisch specialistische zorg, inclusief het uitvoeren van een aantal voorbehouden handelingen en het indiceren en voorschrijven van medicatie.

Doktersassistenten

Onze doktersassistenten

Onze doktersassistenten hebben ook hun eigen spreekuur. Hierin doen ze onder andere het volgende zelfstandig:

 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • vaccinaties
 • uitstrijkje in het kader van BVO Kijk voor meer informatie ook eens op: https://www.thuisarts.nl/uitstrijkje-baarmoederhals

Het assistentenspreekuur is op afspraak.

Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Onze Spreekuur Ondersteuner Huisartsen

De SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts) is een vrij nieuwe functie in de huisartsenpraktijk. Een SOH is een ervaren doktersassistente die daarnaast een aanvullende opleiding heeft gehad voor deze functie. Ze heeft een eigen spreekuur binnen de praktijk voor semi-spoedeisende klachten waarbij ze patiënten de aandacht kan geven die nodig is. De SOH kan en mag zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten beoordelen, behandelen, afhandelen en/of doorverwijzingen doen naar huisarts of verpleegkundig specialist als dit nodig is. Dit biedt de huisarts rust in het dagelijkse spreekuur waardoor deze meer tijd heeft voor complexere problematiek. Voor u als patiënt makkelijk toegankelijk, deskundig advies en adequate zorg. De huisarts of verpleegkundig specialist is altijd bereikbaar voor overleg. Ook indien de SOH een klacht zelfstandig afhandelt, zal er later overleg plaatsvinden met de huisarts. Als uw gezondheidsklacht in aanmerking komt voor een consult bij de SOH, zal dat met u overlegd worden.

Klachten waarvoor een afspraak gemaakt kan worden bij de SOH zijn:

 • Allergische huidreactie
 • Bloedneus
 • Brandwonden
 • Corpus Alienum huid ( bij voorbeeld steentjes, metaal of splinters in de huid)
 • Enkelverstuiking
 • Keelpijn
 • Verschillende wonden
 • Sinusitis (voorhoofdsholte ontsteking)
 • Tand door lip
 • Teenletsel
 • Verschillende insectenbeten
 • Krentenbaard
Praktijkondersteuners (POH)

Onze Praktijkondersteuners (POH)

De POH heeft spreekuur op het gebied van cardiovasculair risicomanagement, COPD, Diabetes mellitus en Ouderenzorg.

Cardiovasculair risicomanagement is erop gericht risicofactoren voor hart- en vaatziekten op te sporen en zonodig te behandelen om hiermee het risico op een hart- of vaatziekte (hartinfarct, cva e.d) te verlagen (primaire preventie = voorkomen dat iemand een ziekte krijgt). Daarnaast zullen ze mensen die al een hart of vaatziekte hebben blijven controleren en zonodig de behandeling bijstellen om het risico op een nieuwe gebeurtenis te verlagen (secundaire preventie). De controles en het geven of veranderen van medicijnen gaat in nauw overleg met uw eigen huisarts.

Praktijkondersteuners dragen ook zorg voor de patiënten met astma/COPD. Door het doen van longfunctie-onderzoek in de eigen praktijk kunnen we Astma/COPD patiënten beter opsporen en bekende patiënten beter behandelen volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Ook door het stellen van bepaalde vragen wordt een beeld verkregen van het klachtenpatroon en kan de patiënt op medicatie worden ingesteld of medicatie wordt bijgesteld.

Diabetes, in de volksmond suikerziekte genoemd kent iedereen. Het is van belang om een patiënt bekend met diabetes geregeld te controleren. Hierbij wordt gekeken naar de glucose-spiegel in het bloed, de leefstijl maar ook worden de voeten jaarlijks gecontroleerd op doorbloeding en wondjes en is het van belang dat er 2-jaarlijks een oogfoto (fundusfoto) wordt gemaakt om schade aan het netvlies door diabetes uit te sluiten.

In het kader van de ouderenzorg zien onze praktijkondersteuners patiënten boven de 75 jaar die mogelijk kwetsbaar zijn. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de thuissituatie, de zelfredzaamheid en het functioneren op diverse gebieden. Indien nodig wordt een plan opgesteld dat besproken wordt met de huisarts en andere betrokken disciplines. Door middel van onder andere een huisbezoek kunnen vroegtijdige problemen gesignaleerd worden en kunnen we helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

Onze praktijkondersteuners voor geestelijke gezondheidszorg

De praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) ondersteunt de huisarts bij de zorg voor mensen met psychische en psychosociale klachten. De POH-GGZ begeleidt mensen in de huisartsenpraktijk of verwijst ze door naar andere instellingen.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Aandachtsgebieden

Annelies Seijsener

Physician assistent
Bewegingsapparaat

René van den Heuvel

Verpleegkundig Specialist
Kleine chirurgie en kleine kwalen

Rob Ruth

Huisarts
Bewegingsapparaat

Yvonne Bosch

Huisarts
 Diabetes

Marjoleine Schoenmaekers

Huisarts
Gynaecologie en kleine chirurgie

Nanda Flos

Huisarts
Praktijkvoering en sociaal domein

Ilse Beekenkamp

Huisarts
Gynaecologie en praktijkvoering

Mieke Geuze

Huisarts
Geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg

Lieke Serpenti

Doktersassistente
Spreekuurondersteuner Huisarts, kleine kwalen

Opleidingspraktijk

"We zijn een opleidingspraktijk en werken regelmatig met stagiaires om zo de zorg toekomstbestendig te houden."