Griepvaccinaties 2021

23 september 2021

Deze week ontvangen patiënten, die in een risicogroep vallen en patiënten vanaf 60 jaar, een uitnodiging voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Tevens ontvangen patiënten, geboren tussen 01-01-1948 en 31-12-1952 een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie.
Mensen die op hetzelfde adres wonen en een uitnodiging hebben ontvangen voor verschillende tijden, kunnen gewoon samen komen en kiezen uit één van de genoemde tijden.
Indien u niet mobiel bent, en dus niet in staat om naar de praktijk te komen, kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Bedankt voor uw begrip!

29 juli 2021

Beste omwonenden Praktijk VanNoord,

Sinds afgelopen vrijdag is de huisartsenpost tijdelijk verplaatst naar Praktijk VanNoord vanwege de wateroverlast. Wij zijn er trots op dat we dit in korte tijd mogelijk hebben kunnen maken in onze wijk en in onze praktijk. We realiseren ons dat dit voor jullie mogelijk ook overlast heeft opgeleverd doordat er meer spoedverkeer in de wijk was.

Wij bedanken jullie voor jullie begrip en vinden het erg fijn om te ervaren dat we er in onze wijk samen de schouders onder zetten, in zulke bijzondere omstandigheden. Onze inschatting is dat de huisartsenpost en dienstapotheek nog tot en met dinsdag in de Veestraat zullen zijn in Huis vanNoord.

Inmiddels is het water gezakt en bevindt de huisartsenpost zich weer op het ziekenhuisterrein.

Team Praktijk VanNoord

Rijbewijskeuring niet mogelijk in zomerperiode

20 juli 2021

De komende zomerperiode kunnen wij geen rijbewijskeuringen afnemen in verband met de lage bezetting door vakantie.

U kunt wel bellen met het nummer; 085-0180800 van dr. Sadiek. Hij is bepaalde dagen bij het groene kruis in Blerick. Daar kunt u wellicht sneller een afspraak plannen.

Contact

Praktijk ma-vr 08:00-12:00 en 14:00-16.30
077 321 1020

Spoed ma-vr 08:00-17:00
077 321 1020 (keuzemenu 1)

Recepten ma t/m vr 8.00 - 16.30 
077 321 1020 (keuzemenu 3)

Huisartsenpost ma-zo • avond, nacht en weekend
0900-8818