Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best! Maar gaat er iets mis en bent u ontevreden, dan willen we dat graag weten. Komen we in een gesprek niet tot een oplossing dan kunt u altijd nog een klacht indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Praktijk vanNoord heeft een (onafhankelijke) klachtencommissie. Aan de balie ligt een folder over de klachtenprocedure.

Download klachtenformulier